طرح توجیهی تولید فسفریک اسید

طرح توجیهی تولید فسفریک اسید

ﺭﻭﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ “ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺮ (ﻫﻤﻲ ﻫﻴﺪﺭﺍﺕ)”ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺧﺎﻙ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻙ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻭ ﮔﭻ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﻭﻏﺎﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ٨- ۶ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺰﻧﻲ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎﻱ ﮔﭻ ﺭﺷﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﻭﻏﺎﺏ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﻓﻴﻠﺘﺮ، ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ٣٠%، ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﻴﺪ ٣٠ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺍﻭﻝ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

اسید فسفریک

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۲۰

10000 تومان – خرید
این نوشته در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.