بایگانی ماهیانه: تیر ۱۳۹۵

طرح توجیهی کارخانه تولید کنسانتره زرشک

طرح توجیهی کارخانه تولید کنسانتره زرشک زرﺷﻚ ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از %۱۰۰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن از زرﺷﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮﻧﺞ ، ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا در ﺳﻔﺮه اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی کارخانه تولید کنسانتره زرشک بسته هستند

طرح توجیهی احداث آموزشگاه موسیقی

طرح توجیهی احداث آموزشگاه موسیقی مقدمه: یکی از مسایل فرهنگی مهم در هر جامعه ای هنر و آموزش هنر می باشد . چرا که نیروی حیات و شادمانی در جامعه تزریق کرده باعث نشاط و آ ر امش اعضای جامعه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی احداث آموزشگاه موسیقی بسته هستند

طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش شترمرغ

طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش شترمرغ چکیده در ایران  از حدود سال ۱۳۷۷ در جهت نگهداری و ازدیاد شترمرغ اقدام گردید که نتیجه آن صدور بیش از ۲۰۰ فقره موافقت اصولی جهت ایجاد مزارع صنعتی پرورش شترمرغ در سطح کشور … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی کشاورزی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش شترمرغ بسته هستند

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻏﺬی، اﻧﻮاع ﻟﻴﻮان ﻫﺎ و ﻇﺮوف ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻧـﻮﻋﻲ ﻛﺎﻏـﺬ آﻏـﺸﺘﻪ ﺑـﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ ﻣﻮم و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ رزﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی بسته هستند

طرح توجیهی احداث کارخانه تولید ظرف یکبار مصرف غذا

طرح توجیهی احداث کارخانه تولید ظرف یکبار مصرف غذا ظروف یکبار مصرف نفوذ زیادی در زندگی روزمره انسان ها پیدا کرده اند ، لذا آشنایی با خط تولید ظروف یکبارمصرف فوم و شناخت روش تولید آن مفید فایده بنظر می … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی احداث کارخانه تولید ظرف یکبار مصرف غذا بسته هستند

طرح توجیهی بسته بندی لوبیا

طرح توجیهی بسته بندی لوبیا کاربرد های بسته بندی حبوبات و غلات کاربرد عمده این محصول با توجه حمل و نگهداری بهتر انواع حبوبات است . در زیر برخی از مزایای بسته بندی حبوبات را به اختصار نام می بریم: … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی بسته بندی لوبیا بسته هستند

طرح توجیهی تولید روغن زیره

طرح توجیهی تولید روغن زیره روغن زیره سیاه از دانه های خشک و آسیاب شده به دست می آید. زیره در سراسر جهان کاربرد زیادی دارد اما بسیاری از افراد از خواص روغن طبیعی آن اطلاعی ندارند. خواص: روغن زیره … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید روغن زیره بسته هستند

طرح توجیهی کارخانه تولید ظروف چینی

طرح توجیهی کارخانه تولید ظروف چینی                                                 ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح               … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی کارخانه تولید ظروف چینی بسته هستند