بایگانی ماهیانه: اردیبهشت ۱۳۹۳

طرح توجیهی بازیافت مواد آروماتیکی

طرح توجیهی بازیافت مواد آروماتیکی طرح توجیهی بازیابی و استحصال مواد آروماتیکی از بازمانده واحدهای آروماتیک زدایی با استفاده از روش تراوش تبخیری گزارش حاضر طرح توجیهی بازیافت مواد آروماتیکی می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید رنگدانه سفید

طرح توجیهی تولید رنگدانه سفید گزارش حاضر طرح توجیهی تولید رنگدانه سفید می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی رنگدانه سفید معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید وسایل بازی پلاستیکی

طرح توجیهی تولید وسایل بازی پلاستیکی گزارش حاضر طرح توجیهی تولید وسایل بازی پلاستیکی می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی وسایل بازی پلاستیکی معرفی گردیده و سپس بررسی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

طرح اشتغالزایی کارخانه آرد

طرح اشتغالزایی کارخانه آرد گزارش حاضر طرح اشتغالزایی کارخانه آرد می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی آرد معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو بازار ن صورت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, رشته ی کشاورزی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید وسایل دکوری

طرح توجیهی تولید وسایل دکوری گزارش حاضر طرح توجیهی تولید وسایل دکوری می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی وسایل دکوری معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید داروهای ضد سرطان

طرح توجیهی تولید داروهای ضد سرطان گزارش حاضر طرح توجیهی تولید داروهای ضد سرطان می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی داروهای ضد سرطان معرفی گردیده و سپس بررسی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید دستگاه لایه نشانی با لیزر پالسی

طرح توجیهی تولید دستگاه لایه نشانی با لیزر پالسی گزارش حاضر طرح توجیهی تولید دستگاه لایه نشانی با لیزر پالسی می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی دستگاه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید سیمان استخوانی کلسیم فسفات

طرح توجیهی تولید سیمان استخوانی کلسیم فسفات گزارش حاضر طرح توجیهی تولید سیمان استخوانی کلسیم فسفات می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی سیمان استخوانی کلسیم فسفات معرفی گردیده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید سود سوز آور

طرح توجیهی تولید سود سوز آور گزارش حاضر طرح توجیهی تولید سود سوز آور می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی سود سوز آور معرفی گردیده و سپس بررسی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید سود کاستیک

طرح توجیهی تولید سود کاستیک گزارش حاضر طرح توجیهی تولید سود کاستیک می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی تراپاژل سیلیس معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , , , | پاسخ دهید: