بایگانی ماهیانه: فروردین ۱۳۹۳

طرح توجیهی تولید دستگاه های پخت نان

طرح توجیهی تولید دستگاه های پخت نان گزارش حاضر طرح توجیهی تولید دستگاه های پخت نان می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی دستگاه های پخت نان معرفی گردیده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی کارخانه تولید نوار بهداشتی

طرح توجیهی کارخانه تولید نوار بهداشتی گزارش حاضر طرح توجیهی کارخانه تولید نوار بهداشتی می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی نوار بهداشتی معرفی گردیده و سپس بررسی های … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی احداث کارخانه کبریت سازی

طرح توجیهی احداث کارخانه کبریت سازی گزارش حاضر طرح توجیهی احداث کارخانه کبریت سازی می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی کبریت معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید عکس برگردان

طرح توجیهی تولید عکس برگردان گزارش حاضر طرح توجیهی تولید عکس برگردان می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی عکس برگردان معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید قلاب جرثقیل

طرح توجیهی تولید قلاب جرثقیل گزارش حاضر طرح توجیهی تولید قلاب جرثقیل می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی قلاب جرثقیل معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید لوله وارنیش

طرح توجیهی تولید لوله وارنیش گزارش حاضر طرح توجیهی تولید لوله وارنیش می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی لوله وارنیش معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید کپسول گاز

طرح توجیهی تولید کپسول گاز گزارش حاضر طرح توجیهی تولید کپسول گاز می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی کپسول گاز  معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید کامیون قطار

طرح توجیهی تولید کامیون قطار گزارش حاضر طرح توجیهی تولید کامیون قطار می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی کامیون قطار معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید انواع قفل

طرح توجیهی تولید انواع قفل گزارش حاضر طرح توجیهی تولید انواع قفل می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی انواع قفل معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید کندانسور کولر ماشین

طرح توجیهی تولید کندانسور کولر ماشین گزارش حاضر طرح توجیهی تولید کندانسور کولر ماشین می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی کندانسور کولر ماشین معرفی گردیده و سپس بررسی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در پروژه, رشته ی الکترونیک, رشته ی برق, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید: