طرح توجیهی تولید کنتور برق دیجیتالی

طرح توجیهی تولید کنتور برق دیجیتالی

نام محصول : کنتور برق الکترونیکی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) : ۸۰ هزار دستگاه در سال
موارد کاربرد : اندازه گیری برق مصرفی مراکز مصرف کننده برق
مواد اولیه مصرفی عمده انواع قطعات الکترونیکی و الکتریکی و جعبه پلاستیکی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۲۳۴ هزار دستگاه در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۴
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۴۰۰

طرح توجیهی تولید کنتور برق دیجیتالی

طرح توجیهی تولید کنتور برق دیجیتالی

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع کنتور برق الکترو نیکی می باشد. این کنتورها که تحت عن اوین
دیجیتالی یا هوشمند نیز نام یده م ی شوند برای اندازه گ یری مصرف برق در ک لیه مراکز استفاده کننده از
جریان برق کاربرد دارند .
امروزه جر یان برق یکی از احتیاجات ضرور ی انسان در ک لی ه مکان ها اعم از منازل ، مغازه ها ،
ادارات، شرکت ها ، کارخانجات و غ یره م ی باشد و با اطم ینان م ی توان گفت که حذف آن از زندگ ی
انسان ها امکان ناپذ یر است . کنتور برق وس یله ای است که در ورود ی برق مشترک ین نصب شده و
میزان برق مصر فی را اندازه گ یری م ی نما ید و لذا شرکت ها ی توز یع کننده برق با قرائت م یزان مصرف
از رو ی کنتور هز ینه ها ی مربوطه را محاس به و از مصرف کننده ( مشترکین برق ) دریافت م ی نما یند که
روش دریافت از طریق ارسال فیش برق برای مشترکین انجام می گیرد .

فهرست طرح توجیهی تولید پله و نرده آماده ساختمان

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : معرفی محصول
-۱ نام و کد محصولات
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات محصول
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم تا سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون

-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی
-۳-۱ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور
-۳-۲ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید محصول
-۳-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت
-۳-۴ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
-۳-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۳-۶ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۳-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
-۳-۸ وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی
-۳-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۵۴

10000 تومان – خرید
این نوشته در پروژه, رشته ی الکترونیک, رشته ی برق, کارآفرینی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *