طرح توجیهی تولید ضد یخ

طرح توجیهی تولید ضد یخ

ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ

 

  ﺿﺪ ﻳﺦ  
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ ٩۶٠ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ (١٠٧٠ ﺗﻦ)  
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ   ﺿﺪﻳﺦ ﻭ ﺿﺪ ﺟﻮﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ  
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮﻝ  
ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻝ (ﺳﺎﻝ ١٣٩٠)  
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﻳﻲ (ﻧﻔﺮ)   ١٧  
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ (m2) ۴٠٠٠  
    ﺍﺩﺍﺭﻱ (m2) ۰۰۵  
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ   ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ (m2) ١٠٠٠  
  ﺳﻮﻟﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ (m2) ۰۰۲  
    ﺍﻧﺒﺎﺭ (m2) ۴٠٠  
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮﻝ ۲۰۹ ﺗﻦ  
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ   ﺁﺏ (m3) ٣١۴٠  
  ﺑﺮﻕ (kw) ۱۷۱  
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻮﺗﻴﻠﻴﺘﻲ    
  ﮔﺎﺯ (m3) ٩۴۵٠٠  
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ   ﺍﺭﺯﻱ (ﺩﻻﺭ)  
  ﺭﻳﺎﻟﻲ (ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ) ۵۳۱۲۱  
ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮﺡ    
  ﻣﺠﻤﻮﻉ (ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﺭﻳﺎﻝ) ١٢١٣۵  
     
ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ  
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ  
     

ضدیخ

 

ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺿﺪﻳﺦ ﺑﺎ ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛـﺎﻻ(ﻛـﺪ ﺁﻳـﺴﻴﻚ) ۰۳۵۱۹۲۴۲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺁﻳﺴﻴﻚ، ﻋﺪﺩ ۴۲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ۹۲۴۲ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ۰۳۵۱۹۲۴۲ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪﻳﺦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:word
تعداد صفحات:۴۱

10000 تومان – خرید

این نوشته در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.