طرح توجیهی تولید روکش کفش

١ معرفی محصول
.۱.۱ نام و کد آیسیک محصول
طبقهبندی استاندارد بینالمللی رشته فعالیتهای اقتصادی ( ISIC (، یکی از طبقهبندیهای استاندارد
بینالمللی است . متن اولیه این طبقهبندی در سال ۱۹۴۸ توسط شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل
متحد پذیرفته شد و به کشورهای عضو توصیه شد تا این نظام را بعنوان یک استاندارد ملی بپذیرند و یا
با تنظیم مجدد اطلاعات آماری خود مطابق با این سیستم به منظور مقایسه بینالمللی، از طبقهبندی ISIC
استفاده کنند .
اولین ویرایش ISIC در سال ۱۹۵۸ و پس از تصویب آن در دهمین اجلاس کمیسیون آمار، چاپ و
منتشر . شد ویرایش دوم در سال ۱۹۶۸ در پانزدهمین اجلاس ک میسیون آمار تصویب شد، ویرایش سوم
توسط کمیسیون آمار در بیست و پنجمین اجلاس آن در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و در نهایت نسخه ۳/۱
در سال ۲۰۰۲ مورد بازنگری قرار گرفت که در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید.
این استاندارد چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، در طبقهبندی اطلاعات بر حسب نوع فعالیت
اقتصادی، در زمینههای جمعیت، تولید، اشتغال، درامد و سایر آمارهای اقتصادی مورد استفاده وسیع
قرار گرفته است . تعدادی از کشورها از این استاندارد به عنوان پایه ای برای تنظیم طرح طبقهبندی رشته
فعالیتهای خود استفاده کردهاند. قابلیت مقایسه طبقهبندیهای رشته فعال یتهای بسیاری از کشورها و
ISIC حفظ شده و تا آن جا که قابل اجرا بوده است تناسب بین ها رده در سطوح تفصیلی طبقهبندی در
طرحهای ملی کشورها تنها با یک رده ISIC تضمین شده است .
هدف عمده این طبقهبندی، ارائ ه مجموعه از ای ردههای فعالیتی است که هنگام تفکیک آمارها بر حسب
این قبیل ها فعالیت مورد استفاده واقع شود ب. نابراین، هدف طبق هبندی استاندارد بینالمللی ها فعالیت این
است که این مجموعه از ردههای فعالیت به را گونه ای ارائه کند که بتوان واحدهای مستقل را بر طبق نوع
فعالیت اقتصادی که انجام میدهند طبق هبندی کرد. تعریف ردههای ISIC تا حد امکان با طرز سازماندهی
فرایند اقتصادی در واحدها و نحوه توصیف این فرایند در آمارهای اقتصادی مرتبط شده است .
در سال ۱۳۷۳ نیز مرکز آمار «فعالیتهای اقتصادی ایران» را بر پایه ISIC نسخه ۳ طبقهبندی کرد
که در آن برخی فعالیتها که در ایران مصد اق نداشتند حذف شدند و فعالیتهایی که در ایران عمده بود
ولی در طبقهبندی بینالمللی به آن طبقه خاص اختصاص داده نشده بود، طبقه خاص گرفت. در این

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۷۶

 

این نوشته در پروژه, رشته ی شیمی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *