طرح توجیهی تولید رب فلفل

طرح توجیهی بررسی کامل و پیش بینی مالی و پیش بینی مراحل تولید یک محصول می باشد که در آن جزییات تولید یک محصول ازجمله نیروی انسانی مورد نیاز ، هزینه مراحل مختلف تولید و ماشین آلات و ساختمان های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا طرح توجیهی تولید رب فلفل آورده شده است که مناسب رشته های مهندسی عمران و معماری و سایر رشته های مرتبط می باشد.

ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﺭﻭﺯﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺯﻝ ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ ﻭ……… ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻃﻌﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺏ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺭﺏ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺸﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰﻩ ﻭ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺁﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﺪ.ﺑﻌﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﻟﻔﺎﻑ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ (ﺷﺮﻳﻨﮓ ﮐﺮﺩﻥ) ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ١٢ ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺮﻳﻨﮓ ﻭ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻟﺖ ﭼﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ….

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۳۶

 

این نوشته در پروژه, کارآفرینی ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *